Spolupracuji

Zajíček na koni, o. p. s.


Zajíček na koni, o.p.s. pomáhá pomocí kvalitních terapií jízdou na koni, provozem kavárny, integračních pobytů a sportovních aktivit trvale zlepšovzajiceknakoni_logoat fyzický a duševní stav handicapovaných a znevýhodněných lidí a podporuje funkčnost rodiny. Chceme dosáhnout, aby se rodiče svým dětem intenzivně věnovali, a aby zdravé děti vnímaly děti handicapované jako sobě rovné.

S Mámou v kuchyni Zajíček spolupracuje na různých výzvách, v rámci kterých se snaží šířit informace o projektu „Ježíškem po celý rok“. Ten má za úkol plnit četná dětská přání, a jelikož mnohým z těchto dětí schází kvalitní a trvanlivé svačiny, bude se v budoucnu spolupráce věnovat především tomuto tématu. Výzvy tak pomohou spojit lásku k jídlu a vaření s užitečným přínosem pro děti, které potřebují pomoci. Mimo to je charitativní kavárna AdAstra, ve které Zajíček zaměstnává handicapované či na trhu práce jinak znevýhodněné lidi, také příjemným domovským prostředím pro pořádání kurzů Mámy v kuchyni.